MODLIMY SIĘ

MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wprowadzenie

Wdzięczność jest jedną z najpiękniejszych cech człowieka. Kończąc w dniu dzisiejszym kolejny rok szkolny, przychodzimy najpierw do Pana Jezusa naszego najlepszego Nauczyciela i Wychowawcy, aby Jemu podziękować za wszelkie łaski, jakich nam udzielał podczas tego roku. Dziękujmy za zdrowie, zdolności, możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności, za rodziców, wychowawców, katechetów i nauczycieli, którzy trudzili się nad kształtowaniem naszych umysłów i serc.

W dniu dzisiejszym chcemy również pamiętać o naszych rówieśnikach z krajów misyjnych, którzy nie znają jeszcze Pana Jezusa i którzy kolejny już rok nie chodzili do szkoły z powodu wojny, kataklizmów, różnego rodzaju nędzy i niesprawiedliwości. Pamiętając o milionach takich dzieci, przepraszajmy u początku tej Eucharystii za zaniedbywanie i opuszczenie lekcji, za niechętne chodzenie do szkoły, za brak sumienności i prawdy w naszym życiu.

Niech dar wakacyjnego odpoczynku przyczyni się do wzmocnienia naszych sił i przemieni nasze myślenie. Niech towarzyszy nam zawsze świadomość naszej uprzywilejowanej sytuacji i zmobilizuje do wdzięczności Panu Bogu i ludziom.

Modlitwa powszechna

Pana Jezusa, który widząc zmęczenie swoich uczniów kazał im odejść na osobne miejsce i odpocząć, prośmy o łaski potrzebne dla nas i naszych najbliższych podczas tegorocznych wakacji i urlopów:

Panie, który rozumiesz utrudzonych, wysłuchaj nas!

 1. Prosimy za Kościół św., za Ojca Świętego Jana Pawła II, niech jego nauczanie i wołanie o pokój na świecie będzie nie tylko wysłuchane przez ludzi, ale przede wszystkim wprowadzane w życie.
 2. Prosimy za naszych rodziców, katechetów, wychowawców i nauczycieli, niech cieszą się owocami swojej pracy, a sam Mistrz z Nazaretu będzie ich wzorem i nagrodą.
 3. Prosimy za dzieci z krajów misyjnych, zmęczone i cierpiące z powodu wojen i innych niesprawiedliwości, niech jak najszybciej zapanuje w ich krajach pokój, a one jak my niech mają możliwość uczęszczania do szkoły.
 4. Prosimy za wszystkich misjonarzy świata, aby wraz z Dobrą Nowiną o Panu Jezusie przynieśli ludziom nadzieję na pokój, a dzieciom nadzieję pójścia do szkoły.
 5. Prośmy za wszystkie dzieci, które rozpoczynają dzisiaj wakacje, aby mogły powrócić we wrześniu do swoich szkół zdrowe i wypoczęte.
 6. Prośmy za nas samych, aby czas wakacyjnego odpoczynku przybliżył nas do Pana Jezusa oraz otworzył nasze serca na wszystkie dzieci z krajów misyjnych, nie znające często słowa "wakacje".

Boże, który po zakończeniu stwarzania świata również odpocząłeś, wysłuchaj dziś prośby zanoszone do Ciebie przez Twoje dzieci i jeśli taka Twoja wola, racz je wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego.

Procesja z darami

W ostatnim dniu roku szkolnego wraz z sercami przepełnionymi wdzięcznością za otrzymane łaski przynosimy również symboliczne dary.

 1. Kwiaty są symbolem naszej wdzięczności wobec Boga oraz naszych rodziców i wychowawców. Prosimy Pana Jezusa, aby nasze serca umiały być zawsze wdzięczne i otwarte na drugiego człowieka.
 2. Świadectwo szkolne jest symbolem całorocznego trudu wkładanego w zdobywanie wiedzy oraz pracy nad własnym sercem i charakterem. Składając je dziś na ołtarzu, prośmy Pana Jezusa, aby zaowocowało ono naszym dobrym życiem zgodnym z przykazaniem miłości.
 3. Przynosząc do ołtarza piłkę plażową, składamy wraz z nią nasze zobowiązanie, że wśród zabaw i odpoczynku wakacyjnego nie zapomnimy o modlitwie i niedzielnej mszy św. Prosimy również o szczęśliwe wakacje dla nas wszystkich.
 4. Karta uczestnictwa w Misyjnych Wakacjach z Bogiem nie jest już symbolem, ale konkretnym przedsięwzięciem podjętym przez wiele dzieci, również z naszej parafii, aby podczas wakacji poznać i pogłębić ideę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i włączyć się w misyjną współpracę na rzecz wszystkich dzieci nie znających jeszcze Pana Jezusa.
 5. Chleb i wino przynosimy z prośbą, aby przemienione w Ciało i Krew Pana Jezusa umocniły nas do dobrego życia i dawania świadectwa Chrystusowi wszędzie tam, gdzie będziemy przebywać podczas tegorocznych wakacji.

s. Kinga Kozdrój