Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne
Misje w dokumenatach
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE

 DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE

DLA DZIECI KRAJÓW MISYJNYCH 

W ubiegłym roku prawie 250 parafii w diecezji tarnowskiej, które urządziły misyjny dzień w Białym Tygodniu, to tylko lekko ponad połowa w naszej diecezji. Miejmy nadzieję, że duszpasterze ukażą dzieciom Eucharystię jako źródło misyjnego otwarcia, bo przecież właśnie po to stwarza się taką okazje dzieciom pierwszokomunijnym.Jeśli trudno nam dzisiaj zmienić zwyczaj drogich prezentów ofiarowanych dzieciom, to na pewno nie wolno nam milczeć i nie zachęcić, aby się tymi prezentami, choćby w minimalnym stopniu, podzieliły. Nie bójmy się zaproponować tego dzieciom i zrobić krok, który jest bezwzględnie uzasadniony. Nie zapomnijmy jednak, że nie chodzi tylko o zebranie ofiar od dzieci. Ważne jest rzeczywiste rozpoczęcie marszu najmłodszych chrześcijan w ich Papieskim Dziele i ich pierwsze misyjne zaangażowanie.  

W ramach misyjnego dnia, w Białym Tygodniu, dzieci składają dar właśnie podczas Eucharystii. Jest to pierwszy dar w ich życiu złożony na misje. Niech będzie on pierwszym krokiem, wśród kroków, które winny wykonywać w Kościele, odkąd w pełny sposób uczestniczą w Najświętszej Ofierze. Tak więc, owocem solidarności z dziećmi z krajów misyjnych, wyrażonej przy okazji Białego Tygodnia, niech będzie formalna, stała przynależ­ność do PDMD. Dzieło to, mając na względzie zatroskanie o wszystkie dzieci świata misyjnego, pomaga im przez realizowanie projektów ewangelizacyjnych i ewangelizacyjno-socjalnych. Dziecko przyjęte do tego Dzieła (po kilkumiesięcznym okresie przygotowania należałoby zrobić uroczyste przyjęcie), otrzymuje legityma­cję, specjalny „indeks”, w którym odnotowuje swoją misyjną drogę, oraz błogosławieństwo Ojca Świętego i znaczek.

Nie zapomnijmy, że ofiary złożone przez dzieci w tym dniu (w ubiegłym roku dzieci złożyły niemal 155 tysięcy zł.), mają tworzyć papieski fundusz misyjny, który realizuje wspomniane wyżej projekty. Zaproszenie na ten dzień znajomego misjonarza, niech nie przysłoni więc solidarności z całym Kościołem i potrzebami dzieci, które do niego należą. O tym powinniśmy jasno powiedzieć dzieciom i jeśli trzeba, przypomnieć to misjonarzom.  

Misyjny dzień Białego Tygodnia – propozycja organizacji 

  1. Przeprowadzić katechezę (patrz Misyjne Materiały Liturgiczne 2011 wydane przez centralę PDM w Warszawie). Dzieci, które poznały, że misje to nie tylko pomoc materialna, powinny wysłuchać w dniu misyjnym Białego Tygodnia kazania ukazującego ideę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (PDMD). Praktycznym zastosowaniem kazania jest podzielenie się darem pierwszokomunijnym. Będzie to Komunia św. ofiarowana za dzieci z krajów misyjnych oraz ofiara dana na fundusz PDMD. W tym celu po mszy św. otrzymują specjalną kopertę z logo PDMD, którą przyniosą jako dar ofiarny podczas Eucharystii następnego dnia. Kopertę wraz z odpowiednim obrazkiem można odebrać w naszym biurze.  
  2. Do koperty wkładają kartkę, na której dają wyraz podwójnej pamięci o dzieciach z krajów misyjnych: duchowej i materialnej.
  3. Pomoc duchowa polegałaby na ofiarowanej Komunii św. i napisaniu na kartce modlitwy za dzieci z krajów misyjnych (ułożonej pod opieką rodziców przez same dzieci), którą zanosiłyby w Białym Tygodniu do Boga, Ojca wszystkich ludzi, a potem w miarę możliwości codziennie. Byłaby to oznaka wstępnego włączenia się w działalność PDMD.
  4. Wymiar materialny daru polegałby na narysowaniu na wspomnianej kartce odpowiedniej liczby bochenków chleba (należy zostawić dzieciom dowolność okazywania hojności i przezwyciężania egoizmu), które chciałyby ofiarować w tym dniu swoim rówieśnikom z krajów misyjnych. Rysunek wraz ofiarą pieniężną, odpowiadają­cą wartości narysowanych bochenków, dzieci wkładają do wspomnianej koperty. Należy zwrócić uwagę, by pieniądze były cząstką daru otrzymanego przez dziecko z okazji I Komunii Świętej.
  5. Tak przygotowane koperty, dzieci składają na następny dzień w wyznaczonym miejscu, a następnie przynoszą je do ołtarza w procesji z darami ofiarnymi.