Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne
Misje w dokumenatach
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

 MISJE W DOKUMENTACH 

 

APEL BISKUPA TARNOWSKIEGO O POMOC DLA JAPONII  

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry!   

Wszyscy pamiętamy wydarzenia sprzed 10 miesięcy, kiedy to niektóre rejony naszej diecezji zostały zniszczone przez powódź i osuwiska. Pamiętamy strach, niepewność i smutek poszkodowanych oraz solidarność spieszących z duchową i materialną pomocą.  

Tamte bolesne wydarzenia wydają się być nieporównywalne – przynajmniej jeśli chodzi o zasięg - z sytuacją w Japonii, nawiedzonej skutkami trzęsienia ziemi i tsunami. Pomijając niepoliczalne starty materialne, życie straciły tysiące ludzi, których polecamy Bożemu Miłosierdziu i miłością oraz modlitwą otaczamy tych, którzy utracili najbliższych, zwłaszcza osierocone dzieci.

Docierające do nas apokaliptyczne obrazy i wiadomości wyzwalają serdeczne współczucie, odruchy solidarności, wolę pomocy. Nade wszystko modlitwę, gorące wołanie do Boga o bezpieczeństwo dla naszych braci i sióstr, mieszkańców Japonii, o zachowanie ich od kolejnych kataklizmów, zwłaszcza od niebezpieczeństwa śmiercionośnego napromieniowania.  

Jak wiadomo z natychmiastową pomocą ofiarom pospieszyli sami Japończycy oraz wiele państw, organizacji charytatywnych i indywidualnych osób. W ten strumień duchowego wsparcia i materialnej pomocy włączył się Kościół katolicki. Caritas Polska przekazała już 50 tys. euro dla Caritas Japonia oraz uruchomiła specjalne konta i numer sms-a, poprzez które każdy może przekazać pieniądze dla poszkodowanych.

My – tworzący wspólnotę diecezji tarnowskiej - już wielokrotnie udzielaliśmy pomocy powodzianom i ofiarom innych nieszczęść w kraju czy za granicą. Podtrzymując tradycję międzyludzkiej i chrześcijańskiej solidarności, wypełniając przykazanie miłości bliźniego, chcemy również pomóc ofiarom trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii. Będziemy mieli ku temu okazję w nadchodzącą niedzielę, 27 marca, kiedy to przy kościołach, osoby tworzące Parafialne Oddziały Caritas, zbiorą ofiary do puszek. Zebrane środki finansowe zostaną przekazane do Caritas Japonia.

Natomiast cały czas niech trwa modlitewne wsparcie, bo – jak oświadczył przedstawiciel Episkopatu Japonii - jest ono niemniej potrzebne niż materialne.  

Wszystkim udzielającym duchowej i materialnej pomocy błogosławię oraz proszę Was Bracia i Siostry o wielkopostne świadectwo modlitwy, postu i jałmużny, trzeźwości i abstynencji.   

† Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski
Tarnów, 22 marca 2011 r.  

Zarządzenie: OC-2/35/11  

  1. Komunikat należy odczytać w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2011 r.  
  2. W modlitwie wiernych należy uwzględniać intencje związane z ofiarami i sytuacją w Japonii.  
  3. Proboszczowie i Administratorzy Parafii niech poproszą osoby tworzące Parafialny Oddział Caritas o przeprowadzenie zbiórki do puszek na rzecz Japonii. Może im też pomóc młodzież ze Szkolnych Kół Caritas.  
  4. Zebrane ofiary należy przekazać na konto Caritas Diecezji Tarnowskiej.