Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne

Misje w dokumentach
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

INFORMACJE

TYDZIEŃ MISYJNY

  1. Hasło, które widnieje na plakacie na Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny, brzmi: „Uczeń Chrystusa misjonarzem nadziei”. Wskazuje ono na to, że nasze mówienie o misjach i wszelka z nimi związana działalność, ma być związana z nadzieją, która stanowi podstawowy wymiar życia Kościoła. Wykorzystajmy animacyjnie czas całego Tygodnia. Można go zorganizować w ten sposób, by codzienne nabożeństwo różańcowe z misyjnymi rozważaniami przygotowywały grupy parafialne (róże różańcowe, ruchy katolickie, stowarzyszenia, lektorzy, grupy starszych dzieci). 
  2. Broszurę „Misyjne Materiały Liturgiczne” (Orędzie papieskie, homilie, modlitwa powszechna, procesja z darami, czytanki, rozważania różańcowe, dodatek dla dzieci, płyta CD z filmami do animacji) otrzymuje każda parafia. Rozważania różańcowe dla dzieci drukujemy też w niniejszym biuletynie. Nie należy czytać zamiast kazania Orędzia papieskiego „Wszystkie Kościoły dla całego świata”, a jedynie wykorzystać go co do treści czy cytatów.
  3. Światowy Dzień Misyjny woła o specjalną katechezę, która zwróci uwagę na rolę Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) zwłaszcza PDMD w perspektywie przeżywanego Roku Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Promujmy „Świat Misyjny” dla dzieci, a dla dorosłych i młodych „Misje Dzisiaj” – czasopismo ze specjalnym dodatkiem „Młodzi misjom”, które to dwumiesięczniki związane są z działalnością Dzieł..
  4. Organizowane akcje misyjne winny być zorientowane na pomoc w ramach PDM (fundusz papieski). Priorytet należy zdecydowanie oddać tym właśnie Dziełom Misyjnym, zwłaszcza PDRW, rezygnując ze wspierania w tym czasie misyjnych dzieł partykularnych, prowadzonych przez zakony czy misjonarzy diecezjalnych.

150 LAT PDMD W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Pamiętajmy, że kończymy jubileuszowy rok 150-lecia istnienia PDMD w diecezji tarnowskiej. Dla tych parafii, które tego jubileuszu jeszcze nie wykorzystały w duszpasterstwie z dziećmi, jest to ostatnia okazja, aby to Dzieło znalazło miejsce w życiu wspólnoty parafialnej. Tylko nieliczne parafie cieszą się obecnością tego Dzieła, czyniącego tak wiele dobra dzieciom. Wykorzystajmy więc Listy Biskupa Tarnowskiego napisane z tej okazji (do dzieci, do duszpasterzy i katechetów), ideę II Kongresu Misyjnego Dzieci, publikacje związane z animacją w ramach tego Dzieła.

KOLĘDNICY MISYJNI 2009

Coraz więcej parafii podejmuje kolędę misyjną. W ostatnim roku było ich 365 (5 więcej niż w poprzednim. Trzeba jednak w niej dostrzec wielką okazję animacyjną dla duszpasterstwa. Dlatego pomocą w zorganizowaniu przedsięwzięcia kolędników misyjnych jest przede wszystkim spotkanie dla organizujących je w parafiach księży, sióstr i świeckich (patrz informacja poniżej) oraz „Liturgiczne Vademecum Misyjne” (s. 21-25), specjalny artykuł umieszczony w GE 4/2000 w rubryce „Kościół jest misyjny” (s. 5) i broszura wydawana co roku w tym celu.

Bardzo prosimy, aby u dekanalnych duszpasterzy ds. misji składać zamówienia na pamiątki, które kolędnicy będą zostawiać w domu. Duszpasterzy dekanalnych prosimy zaś, aby te zamówienia złożyli w naszym biurze do 20 listopada.

ZADANIE DOMOWE

Podczas XI Spotkania Kolędników Misyjnych diecezji tarnowskiej biskup Wiktor Skworc powtórzył wezwanie, aby wszyscy kolędnicy swoje zaangażowanie misyjne w okresie Bożego Narodzenia przedłużyli w działalności grup Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w parafiach. Ostatecznie to zadanie skierowane zostało do księży, sióstr i animatorów świeckich, którzy pracują z dziećmi. Nie zaniedbajmy więc naszej powinności zwłaszcza w jubileuszowym roku 150-lecia PDMD w diecezji tarnowskiej, który dużymi krokami dobiega końca.

IX DIECEZJALNE SPOTKANIE MISYJNE RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH

W dniu 24 października zapraszamy członkinie i członków róż różańcowych na tradycyjne misyjne spotkanie tychże róż. Odbędzie się ono w sanktuarium maryjnym w Czarnym Potoku, dekanat Łącko, o godz. 1000. Zaproszone są wszystkie róże, a szczególnie te, które włączają się w działalność Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Prosimy bardzo o zgłoszenie swojego udziału w spotkaniu do 15 października.

SZKOŁA ANIMACJI MISYJNEJ

Zapraszamy na Szkołę Animacji Misyjnej (SAM) – organizowaną każdego roku dla młodzieży szkół średnich. Składa się na nią sześć spotkań w ciągu dwóch lat (dwa stopnie). W roku duszpasterskim odbywają się trzy spotkania.

SAM ma na celu przygotowanie kompetentnych animatorów dla wspólnot parafialnych (Ruchów i grup). Cały profil Szkoły ukierunkowany jest na współpracę w ramach PDM ze specjalnym uwzględnieniem PDMD. SAM odsłania i ugruntowuje w młodych ludziach świadomość i duchowość misyjną, a także pozwala nabyć pewną wiedzę, która w środowiskach parafialnych inspiruje do animacji i współpracy misyjnej. Szczególnym owocem SAM jest animacja misyjna młodzieży i dzieci podczas turnusów Misyjnych Wakacji z Bogiem.

Tegoroczne terminy SAM dla młodzieży:

  1. od 23 do 25 października (II stopień, cz. 1);
  2. od 18 do 20 grudnia (II stopień, cz. 2).
  3. od 29 do 31 stycznia (II stopień, cz. 3).

KONKURS MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji i Papieskie Dzieła Misyjne organizują w szkołach podstawowych i gimnazjalnych kolejną edycję ogólnopolskiego konkursu misyjnego „Mój szkolny kolega z misji”. Hasło tegorocznej IX edycji konkursu brzmi „Dzieci głodne miłości”.

Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości polskich dzieci oraz młodzieży na los ich rówieśników w krajach misyjnych. Poprzez konkurs chcemy ukazać tragiczny los dzieci w różnych krajach świata, a także przybliżyć trudną pracę polskich misjonarzy i misjonarek, jak również przedstawić ogrom zaangażowania misyjnego i solidarności polskich dzieci z ich rówieśnikami na całym świecie. Konkurs promuje wartości bezinteresownej pomocy i szacunku dla drugiego człowieka, w którym powinno się zawsze dostrzegać brata. Konkurs będzie też uczył konkretnej solidarności z ludźmi o odmiennych poglądach, kulturze, kolorze skóry itp.

Szczegółowe informacje (regulamin, zasady, kryteria oceny, zasady zgłoszenia, terminy) zamieszczone są na stronie www.konkurs.misje.pl. Wszelkie pytania można kierować na adres: konkurs@misje.pl

Każda szkoła, która chciałaby wziąć udział w konkursie, musi spełnić następujące warunki:

* Zapoznać się dokładnie z regulaminem konkursu
* Wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.konkurs.misje.pl(zgłoszenia przyjmowane będą do 31 grudnia 2009 r.).

POMOC W PRACY Z DZIEĆMI NA RZECZ MISJI

Nakładem wydawnictwa Biblos ukazała się książka s. Kingi Kozdrój „Poprowadzić Dzieci Misyjną Drogą”. Jest to nieodzowny materiał do prowadzenia animacji misyjnej wśród różnego rodzaju grup dziecięcych, jak i do modlitwy najmłodszych chrześcijan w czasie całego roku liturgicznego za dzieło misyjne Kościoła. Czym jest animacja misyjna wśród dzieci, jaka jest jej istota, jej zasady? O tym dowiedzieć się możemy w książce tej samej Autorki – „Podarować dzieciom miłość dzieci”.

NOWOŚĆ WYDAWNICZA DLA DZIECI

Nakładem diecezjalnego wydawnictwa Biblos ukazała się pierwsza pozycja o tematyce misyjnej skierowana do dzieci w Polsce. Jest to książeczka „Tajemnice misyjnego serca”. Jest ona narzędziem formacji i samoformacji misyjnej dzieci opartej na zasadach „Dekalogu PDMD”.

Oprócz opowiadań, zachęcających dzieci do wejścia na drogę chrześcijańskiej miłości, jej czytelnicy znajdą tu również zabawę intelektualną w postaci edukacyjnych rebusów, krzyżówek i zgadywanek. To wszystko ma służyć kształtowaniu misyjnych postaw u najmłodszych chrześcijan. Książeczka ta tematycznie koresponduje z pozycją „Poprowadzić Dzieci Misyjną Drogą”. Jest więc bardzo przydatna do przedłużenia formacji wśród dzieci, prowadzonej przez katechetów i animatorów korzystających z materiału zawartego we wspomnianej książce.

PIOSENKI MISYJNE

Wszystkim, którzy dokonują animacji misyjnej dzieci, polecamy płytkę CD „Otwórzmy serca” z piosenkami misyjnymi dla najmłodszych. Dla nabywających powyżej 10-ciu sztuk oferujemy promocyjną cenę, zachęcając do uczynienia z tej płytki narzędzia animacji.

KONKURS NA LOGO DDM

Diecezjalne Dzieło Misyjne (DDM), istniejące w Kościele tarnowskim od czasu IV Synodu Diecezjalnego (1986) wciąż nie dysponuje swoim logo.

Ciągle więc trwa konkurs, którego celem jest stworzenie logo Diecezjalnego Dzieła Misyjnego w diecezji tarnowskiej.

DZIECI DZIECIOM PISZĄ LISTY

Zwracamy się do animatorów i opiekunów grup PDMD, aby zachęcali swych wychowanków (przynajmniej niektórych) do pisania krótkich listów do dzieci z Rep. Środkowoafrykańskiej, Brazylii czy innych krajów, gdzie pracują nasi misjonarze. Przyniosłoby to z pewnością wartości wychowawcze, które promuje Dzieło. Można pisać po polsku – niektórzy nasi misjonarze zaznaczają gotowość tłumaczenia swoim wychowankom. Dzieci mogłyby wymienić między sobą zdjęcia, a w listach pisać o doświadczeniu Kościoła i radości z działalności w ramach PDMD, które w solidarności z papieżem i Kościołem powszechnym czyni wiele dobra dla dzieci całego świata.

DOM FORMACJI MISYJNEJ W CZCHOWIE IM. KS. JANA CZUBY ZAPRASZA

W Domu Formacji Misyjnej w Czchowie odbywają się dni formacji misyjnej (dfm), na które serdecznie zapraszamy różne grupy:

Październik:
9 – 11 dfm dla róż różańcowych
23 – 25 SAM dla młodzieży (II stopień cz. I)

Listopad:
6 – 8 dfm dla sióstr zakonnych
20 – 22 dfm dla organizujących kolędników misyjnych w parafiach
27 – 29 dfm dla grup o. Pio

Grudzień:
11 – 13 dfm dla grup Odnowy w Duchu Świętym
18 – 20 SAM dla młodzieży (II stopień cz.II)

Zgłoszenia prosimy kierować do naszego biura. Początek spotkania dla grup weekendowych w piątek o godz. 1800 (przyjazd od 1700), a zakończenie w niedzielę przed południem.

MISJE NA STRONACH WWW

Papieskie Dzieła Misyjne, w których nasza diecezja ma swój żywy udział, posiadają swoją witrynę internetową – www.missio.org.pl. Zachęcamy ogniska misyjne i grupy PDMD, aby zaznaczyły ślad swojej działalności na tych stronach. Diecezjalne strony o misjach znajdują się pod adresem – www.misje.diecezja.tarnow.pl. Swoje strony posiadają również ks. Sławomir Głodzik – www.afrique.opoka.org, ks. Henryk Chlipała – www.picasaweb.google.com/kshenryk oraz nasi księża pracujący w Kazachstanie – www.rc.net/kazakhstan.

ZBIERAJĄC UŻYWANE ZNACZKI, POMAGAMY MISJOM

Obszerna informacja na ten temat została podana w pierwszym numerze 1997 roku na s. 72-73 (patrz również archiwum www.misje.diecezja.tarnow.pl). Znaczki można odsyłać również na adres: „Posłaniec Ducha Świętego”, Al. Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz, z dopiskiem „znaczki”.

APEL DO ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH

Zwracamy się z prośbą do zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza tych, które mają swoich reprezentantów na misjach (takich zgromadzeń jest kilka w naszej diecezji!), aby nie wahały się włączyć w pracę misyjną w ramach animacji prowadzonej podczas wakacji w Domu Formacji Misyjnej im. ks. Jana Czuby w Czchowie oraz w ramach biuletynu „Głoście Ewangelię” (np. listy od misjonarzy, propozycje duszpasterskie).