Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne

Misje w dokumentach
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

OD REDAKCJI   

Jak zawsze, w ostatnim tegorocznym zeszycie „Głoście Ewangelię” otrzymujemy podstawowe informacje na Tydzień Misyjny. W materiałach zaś, na każdy dzień tego Tygodnia, przygotowanych przez centralę krajową PDM, znajdziemy propozycje do liturgii, rozważania i czytanki różańcowe. Właściwe przeżycie Światowego Dnia Misyjnego i Tygodnia Misyjnego to doświadczenie powszechności Kościoła, które winno zaowocować animacją i informacją na temat Papieskich Dzieł Misyjnych wśród dzieci, młodych i dorosłych, a przede wszystkim podjęciem współpracy misyjnej w ramach tychże Dzieł.

W jesienny czas, na zakończenie Tygodnia Misyjnego, zapraszamy na tradycyjne IX Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca, który w tym roku będzie miało miejsce w par. Czarny Potok dek Łącko.

Kończymy rok, który naznaczony jest jubileuszem 150-lecia obecności Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w diecezji tarnowskiej. Zapytajmy przy tej okazji o rolę, jaką odegrał mający miejsce w czerwcu II Diecezjalny Kongres Misyjny Dzieci, niezależnie od tego czy w nim uczestniczyły dzieci naszej parafii czy nie.

Wykorzystajmy, w rozpoczętym nowym roku szkolnym, materiały przygotowane przez centralę PDM, które pod nazwą „Głośmy światu – Bóg jest miłością” zostały rozesłane do wszystkich parafii. Broszura proponuje tematy i treści na cztery spotkania w miesiącu dla grup PDMD. Do pracy z dziećmi (spotkania, święta, różaniec) można też użyć propozycji zawartych w wydanej w czerwcu książce s. Kingi Kozdrój pt. „Poprowadzić Dzieci Misyjna Drogą”. Do autoformacji misyjnej najmłodszych posłuży również kolejna pozycja wydana przez Autorkę: „Tajemnice misyjnego serca”.

Ofiary zbierane w okresie Bożego Narodzenia 2009 przez kolędników misyjnych niech nam nie przysłonią szansy ich właściwej formacji misyjnej. Zbierane w kontekście dobrze przygotowanego przedsięwzięcia od strony animacyjnej i organizacyjnej, nabierają szczególnej wartości. Również tym razem przeznaczymy je na wsparcie projektów diecezjalnych w kilku krajach, gdzie pracują misjonarze z naszej diecezji, oraz na projekt papieski dla dzieci z Pakistanu. Szczegóły dotyczące projektów pomocy dzieciom objętych tegorocznym kolędowaniem, znajdują się w specjalnie przygotowywanej co roku broszurze (patrz również rubryka Diecezjalne Dzieło Misyjne).

                        Jak zawsze, w uroczystość Objawienia Pańskiego, skupmy naszą uwagę na Misyjnym Dniu Dzieci. Nie zapomnijmy też, w tę uroczystość, o patronalnym święcie Diecezjalnego Dzieła Misyjnego. Dzień ten niech będzie również uroczystym zakończeniem misyjnego kolędowania 2009. Nie zapomnijmy sięgnąć po broszurę „Kolędnicy misyjni 2009”, w której znajdziemy wszystkie potrzebne materiały do przygotowania i przeprowadzenia tego, nabierającego na sile, przedsięwzięcia. Wszystkich, organizujących kolędników misyjnych, zapraszamy do Domu Formacji Misyjnej na specjalne spotkanie formacyjne w listopadzie, a dzieci kolędujące, w okresie ferii zimowych.

Zwróćmy uwagę na materiały duszpasterskie proponowane na okres Adwentu i Bożego Narodzenia. Nie zapomnijmy, że Dom Formacji Misyjnej w Czchowie stoi otworem przez cały rok dla wszystkich.