Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne

Misje w dokumentach
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

PAPIESKIE DZIEŁA MISYJNE

Choć głównym celem Misyjnych Wakacji z Bogiem jest formacja chrześcijańska dzieci i młodzieży, która otwiera coraz szerzej ich serca na Boga oraz na braci i siostry z krajów misyjnych, to jest to czas odpoczynku i rekreacji, a nawet... nauki. W tym roku bowiem sześć turnusów połączone było z nauką języka angielskiego. Miejmy nadzieję, że każdy z uczestników od tej pory będzie umiał odmówić modlitwę Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo po angielsku. A może w tym języku będzie codziennie się modlił za dzieci i młodzież z krajów misyjnych?

Inspiracją do misyjnego otwarcia i zaangażowania, bez wątpienia, były również spotkania z misjonarzami, którzy dzieląc się swoimi doświadczeniami misyjnej pracy, opowiadali też o sytuacji afrykańskich czy latynoamerykańskich dzieci i młodych.

Uczestnicy tegorocznych Misyjnych Wakacji z Bogiem, w liczbie 200 dzieci i 105 młodzieży, pochodzili z pięciu różnych polskich diecezji. Byli również uczestnicy z USA i Francji. W tym roku opiekę nad uczestnikami sprawowało 8 księży, 2 siostry służebniczki starowiejskie, 1 diakon, 10 kleryków i 21 osób świeckich.

(redakcja)

OFIARY DZIECI POLSKICH W RAMACH PDMD ZŁOŻONE W ROKU 2008

Ofiary polskich dzieci w wysokości 1.651.897,93 zł (ponad 300 tys. zł więcej niż w roku poprzednim), zebrane w ramach PDMD (osobiste wyrzeczenia, I Komunia Święta, kolędnicy misyjni) zostały przekazane dla dzieci w następujących krajach: Angola (5 projektów), Indie (13 projektów), Liban (7 projektów), Mongolia (2 projekty), Papua-Nowa Gwinea (14 projektów), Rwanda (6 projektów), Sudan (4 projekty). Tymi projektami zostało objętych ponad 52 tys. dzieci.

Warto dodać, że dzieci z diecezji tarnowskiej mają udział w wymienionej sumie w wysokości 256.590,50 zł, która stanowi ponad 15 % wszystkich ofiar polskich dzieci w funduszu PDMD za rok 2008. Trzeba jednak zaznaczyć, że dodatkowo dzieci diecezji tarnowskiej, jako misyjni kolędnicy, wsparli projekty misjonarzy diecezji tarnowskiej w kwocie ponad 994.964, 00 zł.