Od redakcji
Misje w artykułach
Misjonarze piszą
Modlimy się
Papieskie Dzieła Misyjne
Diecezjalne Dzieło Misyjne

Misje w dokumentach
Misje w Świecie
Misje w cyfrach
Informacje

Archiwum

 

MISJE W ŚWIECIE

EGIPT

W katedrze Matki Bożej Fatimskiej w Heliopolis – Kairze miała miejsce celebracja jubileuszu 25 lat święceń biskupich miejscowego pasterza Youssefa Ibrahima Sarrafa, biskupa chaldejskiego w Egipcie. Kościół chaldejski sprawuje liturgię we własnym rycie, liczy ok. 1,5 wiernych obecnych w Iraku, Iranie, Turcji, Syrii i Egipcie oraz w diasporze, a powstał w wyniku powrotu do łączności z Rzymem części wschodniego Kościoła nestoriańskiego, zwanego przez jego wiernych „Kościołem Wschodu” (jego część, pozostająca do dziś w herezji, zwana jest „Kościołem asyryjskim”).

Benedykt XVI skierował do Jubilata specjalny list gratulacyjny, w którym dziękował Boga za dobro uczynione przez bpa Youssefa Ibrahima i prosił Boga o pomoc w dalszej posłudze pasterskiej.

Biskup jubilat liczy 69 lat, jest po studiach rzymskich, księdzem został 45 lat temu, a sakrę biskupią przyjął z rąk patriarchy Boulosa II Chicko.

PAKISTAN

Kościół katolicki w Pakistanie kolejny raz w swojej historii obawia się o bezpieczeństwo chrześcijańskiej mniejszości w tym kraju. Bycie chrześcijaninem w Pakistanie stanowi z roku na rok coraz większe wyzwanie i niebezpieczeństwo. Ukazuje to przykład z ostatnich wydarzeń: w miejscowości Bahmani, w stanie Pendżab, tłum muzułmanów sterowany przez imamów nawołujących do pogromów, splądrował i zniszczył kilkaset domów należących do wyznawców Chrystusa. Innym przykładem trudnej sytuacji chrześcijan w tym kraju jest osiemnastoletni katolik Javed Anjum, który w maju obecnego roku został uwięziony i torturowany, a w końcu zamordowany w więzieniu. Przez katolików pakistańskich jest uważany za męczennika, który oddał swoje życie za wiarę.

Według biskupów pakistańskich, działania wojenne w sąsiednim Afganistanie mogą spowodować, że chrześcijanie staną się w tym kraju głównym celem prześladowań ze strony fundamentalistów islamskich. Najgorsza sytuacja panuje wśród chrześcijan zamieszkujących wioski. Są oni w praktyce całkowicie bezbronni i skazani na łaskę i niełaskę swoich sąsiadów. W wielu miejscach Pakistanu, zwłaszcza w miastach pojawiają się, rozlepiane przez grupy fundamentalistów, plakaty z hasłami: „Za jednego zabitego Afgańczyka zabijemy dwóch chrześcijan”.

W Pakistanie obowiązuje prawo, które dopuszcza oskarżenie o bluźnierstwo przeciwko Koranowi i islamowi.. Jeden z paragrafów tego prawa pozwala na przykład skazać na śmierć osobę oskarżoną przez zeznania dwóch muzułmańskich świadków płci męskiej za obrazę Koranu, a inny paragraf zabrania obrażania proroka Mahometa z tym samym skutkiem dla skazanego, jak w poprzednim przypadku. To prawo sprawia, że chrześcijanie są traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Mimo wrogości wiara chrześcijan jest silna. Chociaż kościoły stają się celami ataków, to niedzielna Eucharystia gromadzi prawie wszystkich wierzących.

Pakistan zamieszkuje 143 mln mieszkańców. Z tego ok. 2% stanowią chrześcijanie. Ich liczbę ocenia się na 3 mln 800tys. Kościół katolicki w tym kraju tworzy siedem diecezji: Faisalabad, Hyderbad, Islamabad, Rawalpindi, Karachi, Lahore, Multan, i Quetta (prefektura Apostolska).